نویسنده = کشاورزی، وفادار
تعداد مقالات: 2
1. سبک آرایه های بیانی قرآن و تأثیر آن در تربیت و هدایت انسان

دوره 2، سوم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-45

وفادار کشاورزی؛ سوسن زارع