نویسنده = نامداری، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. سبک شناسی با رویکرد بلاغی حروف جر با شواهدی از قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

سونیا محمدی عالیبری؛ ابراهیم نامداری


2. شکستن نرم معمول زبان (تقدیم، تأخیر و التفات) در جزء 27 قرآن کریم

دوره 2، دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 34-48

ابراهیم نامداری؛ عسگر بابازاده اقدم