نویسنده = علی اسودی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی ترجمه صیغه‌های مبالغه از بن‌مایه (عَلِمَ) در ترجمه‌های وفادار قرآن کریم بر اساس نظریه غنا زدایی کیفی آنتوان برمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-925 فروردین 781

سودابه مظفری؛ علی اسودی؛ فرهنگ مفاخری


2. تحلیل ساخت‌های گفتمان‌مدار در سورۀ مریم (بر اساس الگوی ون لیون )

دوره 3، شماره دوم، بهار و تابستان 1398، صفحه 178-190

سودابه مظفری؛ علی اسودی؛ هدی یزدان


3. ابعاد و ویژگی های معنا شناختی واژه حجیم در قرآن

دوره 2، شماره اول، پاییز و زمستان 1397، صفحه 98-114

علی اسودی