نویسنده = ملا ابراهیمی، عزت
تعداد مقالات: 3
1. تصویرهای هنری در سوره مبارکه حشر بر اساس مؤلفه های تصویر هنری نزد سید قطب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

زهرا هاشم بیکی؛ عزت ملا ابراهیمی


2. تحلیل ادبی و سبکی عاطفه خشم در قرآن کریم

دوره 3، چهارم، بهار و تابستان 1398، صفحه 165-177

عزت ملا ابراهیمی؛ نورا زارعی


3. معناشناسی پوشیدنی‌ها قرآن

دوره 3، چهارم، بهار و تابستان 1398، صفحه 73-91

زهرا رضائی؛ عزت ملا ابراهیمی