نویسنده = رضائی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی پوشیدنی‌ها قرآن

دوره 3، چهارم، بهار و تابستان 1398، صفحه 73-91

زهرا رضائی؛ عزت ملا ابراهیمی