نویسنده = بخشی نیا، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی سبک انگیزشی ساختار‌آیات قرآن با تکیه بر علم‌معانی (مطالعة موردی سورة منافقون)

دوره 3، چهارم، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-25

مرضیه بخشی نیا؛ محمدعلی کاظمی تبار