نویسنده = محمدرضا حسینی نیا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روشمند و علمی وجوه اشتراک و افتراق سبک بیانی قرآن کریم با سخنان پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام)

دوره 3، شماره اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 44-55

محمدرضا حسینی نیا؛ فرزاد اسفندیاری؛ ثریا خیری