نویسنده = رحیمی نژاد، محمد کاظم
تعداد مقالات: 1
1. سبک شناسی سوره مرسلات بر مبنای سطح زبانی

دوره 3، پنجم، پاییز و زمستان 1398، صفحه 56-74

فاطمه سرپرست؛ محمد کاظم رحیمی نژاد