نویسنده = جولائی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. خوانش داستان های قرآن کریم از منظر ترمینولوژی ادبیات داستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

هادی ولی پور قره قیه؛ احمد جولایی


2. قابلیت های دراماتیک قصص قرآنی

دوره 3، پنجم، پاییز و زمستان 1398، صفحه 32-43

احمد جولائی؛ احمد نوردریایی