نویسنده = روشنفکر، کبری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی داستان بت شکنی و در آتش افکنده شدن حضرت ابراهیم بر پایه‌ی الگوی روایی گریماس

دوره 3، پنجم، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-31

کبری روشنفکر؛ زینب جرونده؛ افشین جرونده