نویسنده = نجاتی حسینی، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. پروبلماتیک مطالعات قرآنی سنتی و مدرن : برخی نکات انتقادی

دوره 3، پنجم، پاییز و زمستان 1398، صفحه 219-241

سید محمود نجاتی حسینی