نویسنده = احمدی بیغش، خدیجه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل گفتمان قرآن در تفاوت حسنات و اعمال صالح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

خدیجه احمدی بیغش


2. معناشناسی واژه "مبین" درسوره یس از منظر تفسیر المیزان

دوره 3، پنجم، پاییز و زمستان 1398، صفحه 146-157

سمیرا قربانخانی؛ خدیجه احمدی بیغش