نویسنده = قربانخانی، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی واژه "مبین" درسوره یس از منظر تفسیر المیزان

دوره 3، پنجم، پاییز و زمستان 1398، صفحه 146-157

سمیرا قربانخانی؛ خدیجه احمدی بیغش