نویسنده = مظفری، سودابه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ترجمه صیغه‌های مبالغه از بن‌مایه (عَلِمَ) در ترجمه‌های وفادار قرآن کریم بر اساس نظریه غنا زدایی کیفی آنتوان برمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-925 فروردین 781

سودابه مظفری؛ علی اسودی؛ فرهنگ مفاخری