نویسنده = سلیمی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط علوم ادبی و قرآن(بررسی علم بیان با نگاهی بر آرای علامه طباطبایی و آلوسی)

دوره 3، پنجم، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-110

زهرا سلیمی؛ سید محمد میرحسینی