نویسنده = نوردریایی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. قابلیت های دراماتیک قصص قرآنی

دوره 3، پنجم، پاییز و زمستان 1398، صفحه 32-43

احمد جولائی؛ احمد نوردریایی