نویسنده = حجت رنجی
تعداد مقالات: 1
1. سبک‌شناسی سوره البلد (سطح آوایی، واژگانی، نحوی)

دوره 4، شماره دوم، بهار و تابستان 1399، صفحه 121-141

وحید میرزائی؛ علیرضا شیخی؛ حجت رنجی