نویسنده = محمدی نژاد، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زیبایی‌شناسی مدح و ذم در آیات قرآن (نمونه مورد بررسی ترجمه مکارم شیرازی)

دوره 3، پنجم، پاییز و زمستان 1398، صفحه 185-201

فرهاد محمدی نژاد؛ احمد محمدی نژاد پاشاکی؛ نجمه محیائی