کلیدواژه‌ها = سبک قرآن
تعداد مقالات: 1
1. سبک آرایه های بیانی قرآن و تأثیر آن در تربیت و هدایت انسان

دوره 2، شماره اول، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-45

وفادار کشاورزی؛ سوسن زارع