کلیدواژه‌ها = جحیم
تعداد مقالات: 1
1. ابعاد و ویژگی های معنا شناختی واژه حجیم در قرآن

دوره 2، شماره اول، پاییز و زمستان 1397، صفحه 98-114

علی اسودی