کلیدواژه‌ها = بلاغت
تعداد مقالات: 5
1. پژوهشی در آواشناسی و ساختارهای صرفی و نحوی و بلاغی سوره تکویر

دوره 4، شماره دوم، بهار و تابستان 1399، صفحه 86-102

محمد فراهانی؛ مهدی داودی نسب


2. بررسی روشمند و علمی وجوه اشتراک و افتراق سبک بیانی قرآن کریم با سخنان پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام)

دوره 3، شماره اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 44-55

محمدرضا حسینی نیا؛ فرزاد اسفندیاری؛ ثریا خیری


3. ارتباط علوم ادبی و قرآن(بررسی علم بیان با نگاهی بر آرای علامه طباطبایی و آلوسی)

دوره 3، شماره اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-110

زهرا سلیمی؛ سید محمد میرحسینی


4. سبک شناسی رویکرد بلاغی برخی آیات قرآن در ترغیب به ازدواج

دوره 2، شماره اول، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-26

مهین حاجی زاده؛ فاضل بیدار


5. ساختار التفات و جنبه‌های هنری- معنایی آن در قرآن (پژوهشی در سطح صیغه‌های ضمایر)

دوره 1، شماره اول، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-68

رضا امانی؛ ام البنین فرهادی