کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 12
1. خوانش داستان های قرآن کریم از منظر ترمینولوژی ادبیات داستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

1022034/sshq.2021.243119.1060

هادی ولی پور قره قیه؛ احمد جولایی


2. تصویرهای هنری در سوره مبارکه حشر بر اساس مؤلفه های تصویر هنری نزد سید قطب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

1022034/sshq.2021.237024.1037

زهرا هاشم بیکی؛ عزت ملا ابراهیمی


3. نگاهی به مؤلفه‌های اعجاز قرآن از دیدگاه معتزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

1022034/sshq.2021.266464.1099

جمال طالبی قره قشلاقی


4. پژوهشی در آواشناسی و ساختارهای صرفی و نحوی و بلاغی سوره تکویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

1022034/sshq.2021.236956.1036

محمد فراهانی؛ مهدی داودی نسب


5. قابلیت های دراماتیک قصص قرآنی

دوره 3، پنجم، پاییز و زمستان 1398، صفحه 32-43

DOR:20.1001.1.26455714.1398.6.3.2.1

احمد جولائی؛ احمد نوردریایی


7. معناشناسی «شرب» در قرآن بر اساس روابط همنشینی

دوره 3، پنجم، پاییز و زمستان 1398، صفحه 158-184

DOR:20.1001.1.26455714.1398.6.3.10.9

مجتبی محمدی مزرعه شاهی؛ مهدیه السادات تهامی سربنانی


8. بررسی زیبایی‌شناسی مدح و ذم در آیات قرآن (نمونه مورد بررسی ترجمه مکارم شیرازی)

دوره 3، پنجم، پاییز و زمستان 1398، صفحه 185-201

DOR:20.1001.1.26455714.1398.6.3.11.0

فرهاد محمدی نژاد؛ احمد محمدی نژاد پاشاکی؛ نجمه محیائی


9. ابعاد و ویژگی های معنا شناختی واژه حجیم در قرآن

دوره 2، سوم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 98-114

علی اسودی


11. تحلیل سبک‌شناختی آیات نفاق (مطالعه‌ی موردی لایه‌ی صرفی)

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1396، صفحه 68-83

کبری راستگو؛ فاطمه خلاصی


12. واکاوی ادبیات دعایی قرآن در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1396، صفحه 84-107

علی اکبر احمدی؛ اصغر حسینی