کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 11
1. نگاهی به مؤلفه‌های اعجاز قرآن از دیدگاه معتزله

دوره 4، شماره دوم، بهار و تابستان 1399، صفحه 73-85

جمال طالبی قره قشلاقی


2. پژوهشی در آواشناسی و ساختارهای صرفی و نحوی و بلاغی سوره تکویر

دوره 4، شماره دوم، بهار و تابستان 1399، صفحه 86-102

محمد فراهانی؛ مهدی داودی نسب


3. خوانش داستان های قرآن کریم از منظر ترمینولوژی ادبیات داستانی

دوره 4، شماره دوم، بهار و تابستان 1399، صفحه 161-187

هادی ولی پور قره قیه؛ احمد جولایی


4. قابلیت های دراماتیک قصص قرآنی

دوره 3، شماره اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 32-43

احمد جولائی؛ احمد نوردریایی


5. بررسی روشمند و علمی وجوه اشتراک و افتراق سبک بیانی قرآن کریم با سخنان پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام)

دوره 3، شماره اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 44-55

محمدرضا حسینی نیا؛ فرزاد اسفندیاری؛ ثریا خیری


6. معناشناسی «شرب» در قرآن بر اساس روابط همنشینی

دوره 3، شماره اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 158-184

مجتبی محمدی مزرعه شاهی؛ مهدیه السادات تهامی سربنانی


7. بررسی زیبایی‌شناسی مدح و ذم در آیات قرآن (نمونه مورد بررسی ترجمه مکارم شیرازی)

دوره 3، شماره اول، پاییز و زمستان 1398، صفحه 185-201

فرهاد محمدی نژاد؛ احمد محمدی نژاد پاشاکی؛ نجمه محیائی


8. ابعاد و ویژگی های معنا شناختی واژه حجیم در قرآن

دوره 2، شماره اول، پاییز و زمستان 1397، صفحه 98-114

علی اسودی


9. بررسی آرای ابن‌خلدون در خصوص اعجاز قرآن با تکیه بر کتاب المقدمه

دوره 2، شماره دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-125

منوچهر نصیرپور


10. تحلیل سبک‌شناختی آیات نفاق (مطالعه‌ی موردی لایه‌ی صرفی)

دوره 1، شماره اول، پاییز و زمستان 1396، صفحه 68-83

کبری راستگو؛ فاطمه خلاصی


11. واکاوی ادبیات دعایی قرآن در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

دوره 1، شماره اول، پاییز و زمستان 1396، صفحه 84-107

علی اکبر احمدی؛ اصغر حسینی