دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی ترجمه صیغه‌های مبالغه از بن‌مایه (عَلِمَ) در ترجمه‌های وفادار قرآن کریم بر اساس نظریه غنا زدایی کیفی آنتوان برمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-925 فروردین 781

1022034/sshq.2020.250483.1087

سودابه مظفری؛ علی اسودی؛ فرهنگ مفاخری


2. تحلیل گفتمان قرآن در تفاوت حسنات و اعمال صالح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

1022034/sshq.2021.251681.1088

خدیجه احمدی بیغش


3. روش‌ موضوع‌یابی در سُوَر آغازشده با سوگند؛ مطالعه موردی در سوره طور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

1022034/sshq.2021.256446.1094

جواد سلمان زاده


4. واکاوی سبک شناسانه سوره قلم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

1022034/sshq.2021.255951.1093

عباس اقبالی؛ سعیده حسن شاهی


5. خوانش داستان های قرآن کریم از منظر ترمینولوژی ادبیات داستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

1022034/sshq.2021.243119.1060

هادی ولی پور قره قیه؛ احمد جولایی


6. معجزه بودن قرآن از نگاه نظریه نظم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

1022034/sshq.2021.240314.1045

پوران رضایی؛ سید عدنان اشکوری؛ حجت روح اللهی


7. تصویرهای هنری در سوره مبارکه حشر بر اساس مؤلفه های تصویر هنری نزد سید قطب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

1022034/sshq.2021.237024.1037

زهرا هاشم بیکی؛ عزت ملا ابراهیمی


8. سبک‌شناسی موضوعی قرآن کریم و روایات امیرالمؤمنین (ع) با موضوع اخلاق اجتماعی زنان در خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

1022034/sshq.2021.243986.1072

حکیمه سیدطباطبایی؛ محمدعلی حسینی؛ محمدطاهر یعقوبی


9. سبک‌شناسی سوره البلد (سطح آوایی، واژگانی، نحوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

1022034/sshq.2021.269460.1104

وحید میرزائی؛ علیرضا شیخی؛ حجت رنجی


10. نگاهی به مؤلفه‌های اعجاز قرآن از دیدگاه معتزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

1022034/sshq.2021.266464.1099

جمال طالبی قره قشلاقی


11. سبک شناسی با رویکرد بلاغی حروف جر با شواهدی از قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

1022034/sshq.2021.246454.1077

سونیا محمدی عالیبری؛ ابراهیم نامداری


12. پژوهشی در آواشناسی و ساختارهای صرفی و نحوی و بلاغی سوره تکویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

1022034/sshq.2021.236956.1036

محمد فراهانی؛ مهدی داودی نسب