دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی ترجمه صیغه‌های مبالغه از بن‌مایه (عَلِمَ) در ترجمه‌های وفادار قرآن کریم بر اساس نظریه غنا زدایی کیفی آنتوان برمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-925 فروردین 781

سودابه مظفری؛ علی اسودی؛ فرهنگ مفاخری


2. معجزه بودن قرآن از نگاه نظریه نظم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

پوران رضایی؛ سید عدنان اشکوری؛ حجت روح اللهی


3. سبک‌شناسی موضوعی قرآن کریم و روایات امیرالمؤمنین (ع) با موضوع اخلاق اجتماعی زنان در خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

حکیمه سیدطباطبایی؛ محمدعلی حسینی؛ محمدطاهر یعقوبی


4. سبک شناسی با رویکرد بلاغی حروف جر با شواهدی از قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

سونیا محمدی عالیبری؛ ابراهیم نامداری