مقاله پژوهشی
تسامح و تساهل در ترجمه قرآن کریم (مطالعه موردی: ترجمه فعل‌ها و شبه فعل‌های ثلاثی مزید)
تسامح و تساهل در ترجمه قرآن کریم (مطالعه موردی: ترجمه فعل‌ها و شبه فعل‌های ثلاثی مزید)

صمد عبداللهی عابد؛ ناصر حمزه پور؛ امیر مقدم متقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

http://dx.doi.org/1022034/sshq.2022.347688.1161

چکیده
  ترجمه متون؛ مخصوصا متون مقدس، دقت بیشتری می‌طلبد؛ چرا که از جنبه‌های متعددی امکان خطا برای مترجمان وجود دارد. ضرورت پژوهش زمانی ملموس می‌گردد که با تفاوت برداشت از قرآن به جهت خطاهای ترجمه‌ای مواجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل سوره طور بر مبنای سبک شناسی گفتمانی میشل فوکو
تحلیل سوره طور بر مبنای سبک شناسی گفتمانی میشل فوکو

امید جهان بخت لیلی؛ حسین تک تبار فیروزجائی؛ میلاد همتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

http://dx.doi.org/1022034/sshq.2022.342600.1151

چکیده
  رسالت سبک‌شناسی، بازنمایی وجوه زیبایی‌شناختی متن است و پژوهشگران می‌کوشند تا نقاط معنامند زبانی و ادبی را استخراج کنند. سبک‌شناسی گفتمانی بر پایۀ اندیشۀ میشل فوکو، دیدگاهی است پیرامون رابطه محتوای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شیوه برخورد ترجمه‌های فارسی قرآن با برگردان ادوات «قد، ربّ، کم» با تأکید بر ترجمه مشکینی، خرمشاهی، فولادوند و الهی‌قمشه‌ای
شیوه برخورد ترجمه‌های فارسی قرآن با برگردان ادوات «قد، ربّ، کم» با تأکید بر ترجمه مشکینی، خرمشاهی، فولادوند و الهی‌قمشه‌ای

حسین خانی کلقای؛ فاطمه سواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

http://dx.doi.org/1022034/sshq.2022.330727.1147

چکیده
  فهم درست و دقیق متون به‌ویژه متن اعجازآمیز قرآن کریم نیازمند رمزگشایی از واژگان و ادواتی است که زنجیره کلام را تشکیل می‌دهند،که عدم توجه کافی به این امر، موجب درک‌نادرست مفهوم آیات و لغزش بسیاری از ...  بیشتر