سبک‌شناسی موضوعی قرآن کریم و روایات امیرالمؤمنین (ع) با موضوع اخلاق اجتماعی زنان در خانواده

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 رئیس دانشگاه پیام نور استان قم

3 مدیر گروه الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور قم

چکیده

«اخلاق اجتماعی»، «اخلاق بانوان» و «اخلاق خانواده» سه حوزه پژوهشی است که هر یک از آن‌ها بسیار مورد توجه پژوهشگران بوده است. اما طبق اطلاعات ما پژوهشی مستقل در خصوص «بررسی اخلاق اجتماعی بانوان در خانواده» که آمیزه‌ای از این سه نگاه می‌باشد تاکنون صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت بی‌مثال قرآن -که کلام خدا از لسان نبی اکرم (ص) است - و امیرالمؤمنین علی (ع) -که بزرگترین مفسّر قرآن پس از رسول خدا (ص) می‌باشند- هدف از این پژوهش را سبک‌شناسی موضوعی قرآن کریم و روایات امام علی (ع) در موضوع اخلاق زنان در خانواده قرار دادیم. در این مقاله، از روش تحقیق کتابخانه‌ای بهره جسته‌ایم؛ به این صورت که ابتدا با استفاده از فیش‌برداری از پیشینة پژوهش درختواره‌ای از آنچه هنوز نیاز به پژوهش در آن وجود دارد استخراج کرده و سپس ذیل هر یک از مفاد درختواره، از آیات و روایات مربوطه فیش‌برداری و نهایتا جمع‌بندی نمودیم. نهایتا این فرضیه به تأیید رسید که قرآن کریم و حضرت امیرالمؤمنین (ع) سلسله‌ای از آموزه‌های اخلاق اجتماعی زنان در خانواده را بیان می‌فرمایند که در دسته‌های کلی مواجهه با همسر، مواجهه با فرزندان و مواجهه با خانواده -به عنوان یک کل- قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic stylistics of the Holy Quran and the narrations of the Amir-al-Mo'menin (AS) on the subject of women's social ethics in the family

چکیده [English]

"Social ethics", "women's ethics" and "family ethics" are three areas of research, each of which has been highly regarded by researchers. However, to our knowledge, an independent study on the “study of women's social ethics in the family,” which is a combination of these three perspectives, has not yet been conducted. Considering the unparalleled importance of the Qur'an (which is the word of God from the speeches of the Holy Prophet (PBUH)) and Amir-al-Mo'menin Ali (AS) (who is the greatest interpreter of the Qur'an after the Messenger of God (PBUH)), the purpose of this study is the thematic stylistics of the Holy Qur'an and hadiths of Imam Ali (AS) on the subject of women's ethics in the family. In this article, we have used the library research method. In the first step, by taking notes from the history of the three mentioned research areas, we extracted a tree from what still needs to be researched, and then, under each of the tree nodes, we took notes from the relevant verses and narrations and summarized them. Finally, as a result of this research, the study hypothesis was confirmed: “the Holy Quran and Amir-al-Mo'menin (PBUH) express a series of teachings of social ethics for women in the family, which can be explained in the general categories of (1) dealing with a spouse, (2) dealing with children and (3) dealing with the family, as a whole.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Amir-al-Mo'menin (AS)
  • social ethics
  • family ethics
  • women's ethics