نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

1022034/sshq.2022.150213

چکیده

یکی از منابع مهم و مورد نیاز مفسران در تفسیر آیات قرآن، کتاب های لغت است و می توان از میان کتاب های لغت سده چهارم هجری ، به کتاب ارزشمند مفردات راغب اصفهانی اشاره نمودکه همواره مورد توجه مفسرانی همچون علامه طباطبائی قرار گرفته است. اهمیت موضوع را می توان در بازتاب معانی مفردات راغب در تفسیر علامه و بررسی دیدگاه های لغوی راغب در این تفسیر دانست. این جستار تلاش نموده تا به بررسی آراء و نظرات علامه طباطبائی نسبت به گفته راغب اصفهانی  در واژگان  َولیّ ، عَصم ، قهر ، وجه، إجتباء ،صنم و مشتقات آن در سوره‌های مبارک مائده و أنعام  به روشی  توصیفی – تحلیلی  و به وسیله‌ی گرد آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بپردازد. ایشان در بهره گیری از این منبع در ذیل تفسیر برخی از آیات  ابتدا معنای ارائه شده واژه توسط راغب اصفهانی را به طور کامل شرح داده است و در پاره ای از واژه ها  نظرات راغب اصفهانی را نپذیرفته و نهایتاً اصلاح و نقد ،تکمیل وبه شرح کامل واژه مبادرت نموده ‌است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical view of Allameh Tabatabai in lexicography of Ragheb terms Case study: Surahs of Ma'idah and An'am

نویسندگان [English]

  • Majid Sadeghi Mazidi 1
  • shahrbano ghanbari 2

1 assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Holy Quran Sciences and knowledge

2 University of Holy Quran Sciences and knowledge

چکیده [English]

One of the important and needed sources of commentators in interpreting the verses of the Qur'an is dictionary books and one can find among the dictionary books of the fourth century AH, the valuable book of Ragheb Esfahani's contents; He pointed out that it has always been considered by commentators such as Allameh Tabatabai 1. This article intends to examine the views and opinions of Allameh Tabatabai 1 regarding the words of Ragheb Esfahani; In the words Wali, Asm, Qahr, Wajh, Ijtaba, Sanam and its derivatives in the surahs of Ma'idah and An'am in a descriptive-analytical way and by collecting information in a library method. Using this source, following the interpretation of some verses, he has first fully explained the meaning of the word presented by Ragheb Esfahani; and in some words, the views of Ragheb Esfahani; Has not accepted and finally has corrected and criticized, completed and given a full description of the word.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • . Tafsir Al-Mizan
  • Allameh Tabatabai. Ragheb Esfahani's words