دوره و شماره: دوره 1، اول - شماره پیاپی 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-108 (پاییز و زمستان 1396) 
3. تبیین سبک‌های گوناگون ترجمه‌ی استعاره‌های قرآنی

صفحه 37-54

مهدی ناصری؛ حسین تک بار فیروزجانی؛ اصغر جلاوند


شماره‌های پیشین نشریه