مقاله پژوهشی
نگاه معناشناسانه مفسران به اسمای ذات الهی تک کاربردی در قرآن کریم
1. نگاه معناشناسانه مفسران به اسمای ذات الهی تک کاربردی در قرآن کریم

محمد سبحانی یامچی؛ مریم گرمرودی

دوره 5، شماره دوم ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/1022034/sshq.2022.140488

چکیده
  قرآن کریم متنی قدسی است که بر پیامبر اکرم(ص) وحی شد تا آیاتش برای مردم تبیین و تفسیر شود. یکی از روش‌های تبیین آیات و شناخت و دستیابی به مراد جدی ‌الهی از مفاد استعمالی، شناخت واژگان قرآن است. معنا شناسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معناشناسی تاریخی ادبی واژه «قسوره»
2. معناشناسی تاریخی ادبی واژه «قسوره»

مجتبی نوروزی؛ محمد مکفی رودی

دوره 5، شماره دوم ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/1022034/sshq.2022.142316

چکیده
  واژه «قسوره» از واژگان تک کاربرد قرآن است که در آیه 51 سوره مدثر به کار رفته است. عالمان لغت و مفسران درباره ریشه، معنا و اصالت این واژه دیدگاه یکسانی ندارند. برخی این واژه را معرّب از زبان فارسی و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معناشناسی واژه زکاة و مشتقات آن با رویکرد همنشینی در قرآن کریم
3. معناشناسی واژه زکاة و مشتقات آن با رویکرد همنشینی در قرآن کریم

زهرا رنجبر؛ حسین مهتدی؛ خداداد بحری

دوره 5، شماره دوم ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/1022034/sshq.2022.324288.1136

چکیده
  معناشناسی مطالعه علمی معناست که یکی از زیر شاخه‌های علم زبان‌شناسی است و شامل رویکرد‌های شناختی، تاریخی، توصیفی و ... می‌باشد. رویکرد توصیفی این علم که مقصود ماست خود شامل هم‌نشینی و جانشینی است که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل سوره حجرات بر پایه مولفه‌های انسجام متن
4. تحلیل سوره حجرات بر پایه مولفه‌های انسجام متن

مریم طاوسی؛ احمد زارع زردینی

دوره 5، شماره دوم ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/1022034/SSHQ-2202-1144(R1)

چکیده
  از جمله مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، مطالعاتی است که درآن  با دانش زبان شناسی نوین به بازشناسی لایه زبانی قرآن کریم پرداخته می شود. یکی از مباحث زبان‌شناسی نقش‌گرا، نظریه انسجام متنی است.این نظریه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سبک شناسی کاربست حروف «علی» و «فی» با مفاهیم هدایت و ضلالت در قرآن (با تأکید بر سطح فکری)
5. سبک شناسی کاربست حروف «علی» و «فی» با مفاهیم هدایت و ضلالت در قرآن (با تأکید بر سطح فکری)

رضا امانی

دوره 5، شماره دوم ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/1022034/sshq.2022.149712

چکیده
  یکی از بنیادی­ترین مفاهیم وارده در قرآن کریم موضوع هدایت و ضلالت است. از جمله ویژگی­های سبک­شناختی این دسته از آیات همنشینی حرف «علی» با مفهوم هدایت (علی هدی) و حرف «فی» با مفهوم ضلالت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل ساختار لایه‌ای سورۀ ملک از منظر سبک‌شناسی (آوایی، واژگانی، معنایی و بلاغی)
6. تحلیل ساختار لایه‌ای سورۀ ملک از منظر سبک‌شناسی (آوایی، واژگانی، معنایی و بلاغی)

مهدی نوری کیذقانی؛ پروین تیموری نصر آبادی؛ مسعود سلمانی حقیقی

دوره 5، شماره دوم ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/1022034/sshq.2022.149723

چکیده
  اصطلاح سبک شناسی عبارت است از علمی که به دنبال کشف ارزش‌های زیبایی شناختی آثار ادبی است، که تحلیل لغوی و فنی و بلاغی متن ادبی را در پی دارد. این دانش می کوشد تا متن را از لحاظ ساختارشناسی، ژرفا شناسی و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دیدگاه انتقادی علامه طباطبائی در لغت شناسی المفردات راغب مورد مطالعه: سوره های مائده و انعام
7. دیدگاه انتقادی علامه طباطبائی در لغت شناسی المفردات راغب مورد مطالعه: سوره های مائده و انعام

مجید صادقی مزیدی؛ شهربانو قنبری

دوره 5، شماره دوم ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/1022034/sshq.2022.150213

چکیده
  یکی از منابع مهم و مورد نیاز مفسران در تفسیر آیات قرآن، کتاب های لغت است و می توان از میان کتاب های لغت سده چهارم هجری ، به کتاب ارزشمند مفردات راغب اصفهانی اشاره نمودکه همواره مورد توجه مفسرانی همچون ...  بیشتر