داوران

 

اسامی داوران دو فصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم

 

سید محمد علی ایازی هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
حامد خانی (فرهنگ مهروش) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
مهدی ابراهیمی عضو هیأت تحریریه و ارزیاب مقالات
محمدحسن احمدی عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
حمید احمدیان استادیار دانشگاه اصفهان
زهره اخوان مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه اوقاف-تهران
علی اسدی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد اسعدی هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حسن اسلامی استاد دانشگاه ادیان و مذاهب
سجاد اسماعیلی سایر  دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)
علی اسودی استادیار دانشگاه خوارزمی
جواد اصغری دانشیار دانشگاه تهران
محمد جعفر اصغری استادیارولیعصر رفسنجان
بهنوش اصغری استادیاردانشگاه  سمنان
رضا افخمی عقدا استادیاردانشگاه یزد 
آزیتا افراشی دانشیار زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی افضلی استادیاردانشگاه تهران
عباس اقبالی هیات علمی دانشگاه کاشان
عباس اقبالی دانشیاردانشگاه کاشان 
رضا اکبری  دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران
محمد هادی امین ناجی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
نرگس انصاری دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
سید علی نقی ایازی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سید محمد علی ایازی هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
جواد ایروانی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مرتضی ایروانی نجفی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی ایزدی هیات علمی دانشگاه امام صادق
محمد مهدی آجیلیان مافوق استادیار دانشگاه شیراز
آذر تاش آذر نوش استاد دانشگاه تهران
محمد آریامنش هیات علمی دانشگاه پیام نور
حمید آریان عضو هیئت علمی/ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
پرویز آزادی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
احمد آقایی زاده ترابی سردبیر و ارزیاب مقالات
محمد باغستانی کوزه گر عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی
حمید باقری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
مریم بخشی استادیاردانشگاه شهید مدنی
علی بشیری استادیاردانشگاه کاشان
رسول بلاوی دانشیار دانشگاه خلیج فارس
پروین بهارزاده دانشگاه الزهرا
محمد بهرامی عضو هیأت تحریریه و ارزیاب مقالات
سعید بهمنی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
علی بیانلو استادیار دانشگاه یزد
کریم پارچه باف دولتی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
فروغ پارسا پژوهشگاه علوم انسانی
فاطمه پرچگانی استادیاری دانشگاه خوارزمی
اعظم پرچم هیات علمی دانشگاه اصفهان
خلیل پروینی هیات علمی تربیت مدرس
عباس پسندیده هیات علمی دانشگاه
منصور پهلوان هیات علمی دانشگاه تهران
سید مجید پورطباطبایی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
محمد جواد پورعابد(حصاوی) استادیاردانشگاه خلیج فارس
سهیلا پیروزفر عضو هیئت علمی
فرشید ترکاشوند استادیاردانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
عباس تقویان عضو هیأت علمی
حسین تک تبار فیروزجائی دانشیار دانشگاه قم
محمد توکلی پور عضو هیأت علمی
سهیلا جلالی کندری هیات علمی دانشگاه الزهراء
مریم جلائی استادیاردانشگاه کاشان
سید هدایت جلیلی دانشگاه خوارزمی
مریم جلیلیان استادیاردانشگاه لرستان
امید جهان بخت لیلی استادیارعلمی دانشگاه گیلان
حسین چراغی وش استادیاردانشگاه لرستان
شکوه چینی فروشان مدرس دانشکده أصول دین
محمد رضا حاجی اسماعیلیی هیات علمی ــ دانشگاه اصفهان
علی حاجی خانی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
مهین حاجی زاده دانشیاردانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی اصغر حبیبی دانشیارانشگاه زابل
ولی الله حسومی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید محمد حسینی عضو عیئت علمی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
شکوه السادات حسینی دانشیار دانشگاه الزهرا
سید عبد المجید حسینی زاده عضو هیات علمی (استادیار) دانشگاه پیام نور
بهزاد حمیدیه عضو هیات علمی
حسین حیدری عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
محمود حیدری دانشیاردانشگاه یاسوج
مجید حیدری فر استادیار دانشگاه معارف قم
احمدرضا حیدریان شهری استادیار دانشگاه فردوسی
محمد خامه گر ارزیاب مقالات
علی خراسانی مدیر گروه دایره المعارفها
محمد خرسندی دانشیار دانشگاه سمنان
حسن خرقانی هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مهدی خرمی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
کبری خسروی استادیاردانشگاه لرستان
علی خضری استادیاردانشگاه خلیج فارس
سید محمدرضا خضری استادیاراستادیار دانشگاه شهید بهشتی
ابوالفضل خوش منش دانشگاه تهران
حسین خوشدل هیئت علمی دانشگاه آزاد کاشان
زهرا خیراللهی هیئت علمی پیام نور
علیرضا دل افکار عضو هیئت علمی
مصطفی دلشاد تهرانی عضو هیئت علمی و مدیر گروه نهج البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث
بمانعلی دهقان منگابادی عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
محمد تقی دیاری بیدگلی هیات علمی دانشگاه
سید علی اکبر ربیع نتاج دانشگاه مازندران
فرهاد رجبی استادیاردانشگاه گیلان 
محمدکاظم رحمان ستایش استاد دانشگاه قم
مریم رحمتی استادیار دانشگاه رازی
سیده اکرم رخشنده نیا استادیاردانشگاه گیلان 
پرویز رستگار جزی دانشیار الهیات دانشگاه کاشان
ابوالفضل رضایی استادیاردانشگاه شهید بهشتی
محمدعلی رضایی اصفهانی مدیر گروه آموزشی علوم قرآن وحدیث جامعة المصطفی العالمیه
هادی رضوان دانشیاردانشگاه کردستان
بی بی سادات رضی بهابادی عضو هیات علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء
محمد نقی رفعت نژاد عضو هیئت علمی پیام نور مرکز قم
حسن رمضانی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
هادی رهنما استادیار دانشگاه پیام نور، مرکز قائن
رضا روحانی عضو هیت علمی دانشگاه کاشان
کاوس روحی برندق مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
محمدابراهیم روشن ضمیر هیات علمی دانشگاه رضوی
اکرم روشنفکر استادیاردانشگاه گیلان
غلامرضا رئیسیان عضو هیأت تحریریه و ارزیاب مقالات
آفرین زارع دانشیاردانشگاه شیراز
مرتضی زارع برمی استادیار دانشگاه دامغان
اسماعیل زارعی حاجی آبادی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
احمد زرنگار عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
مجتبی زروانی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
مهدی زمانی دانشگاه پیام نور
بهمن زندی مدیر دوره دکترای زبان شناسی /دانشگاه پیام نور
صدیقه زودرنج استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
تورج زینی وند دانشیاردانشگاه رازی کرمانشاه
حسین ستار عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان
محمد رضا ستوده نیا هیات علمی دانشگاه اصفهان
ابوالفضل سجادی استادیاردانشگاه اراک
محمد جواد سعدی مدیر گروه الهیات و حقوق پیام نور سمنان
محمد مسعود سعیدی عضو هیات علمی
جواد سلمان زاده عضو هیات علمی
زهرا سلیمی سایردانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
محمد مهدی سمتی استادیار دانشگاه یزد
بی بی راحیل سن سبلی سایرمدرس جامعة المصطفی العالمیة
کرم سیاوشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
صابره سیاووشی استادیارپژوهشگاه علوم انسانی 
محسن سیفی استادیار دانشگاه کاشان
طیبه سیفی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
محمد کاظم شاکر هیات علمی دانشگاه قم
نصرالله شاملی استاد گروه الهیات دانشگاه اصفهان
محمدرضا شاهرودی هیات علمی دانشگاه تهران
محمدرضا شاهرودی هیات علمی دانشگاه تهران
شهره شاهسوندی عضو هیات علمی 
رضا شجری عضوهیات علمی
رضا شکرانی عضوهیات علمی دانشگاه
اصغر شهبازی سایردانشگاه اراک
محمود شهبازی استادیاردانشگاه اراک
سید جعفر صادقی فدکی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
اکبر صالحی  دانشگاه خوارزمی تهران
محمدحسن صانعی پور عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
سید موسی صدر هیات علمی
غلامرضا صدیق اورعی هیات علمی 
کلثوم صدیقی استادیاردانشگاه فردوسی
سیدمحمدرضا صفوی هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علی صیادانی استادیاردانشگاه شهید مدنی آذربایجان
روح الله صیادی نژاد هیات علمی دانشگاه کاشان
روح الله صیادی نژاد دانشیاردانشگاه کاشان 
علی ضیغمی استادیاردانشگاه سمنان 
سیدمحمود طیب حسینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ عضو هیئت علمی
محمد عالم‌زاده نوری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فواد عبدالله زاده استادیاردانشگاه زابل
رحمت الله عبدالله زاده آرانی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور آران و بیدگل
عباس عبدالله‌پور  
حسن عبدالهی دانشیارفردوسی مشهد 
صلاح الدین عبدی دانشیاردانشگاه بو علی سینای همدان 
عاطی عبیات استادیاردانشگاه فرهنگیان رسول اکرم اهواز
محمد عترت دوست استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
علی عدالتی نسب سایرمدرس دانشگاه و آموزش و پرورش
عبدالباسط عرب یوسف آبادی استادیاردانشگاه زابل 
مینا عربی سایردانشگاه الزهرا
عظیم عظیم پور مقدم هیأت علمی دانشکده علوم و فنون قرآن تهران
طاهره عظیم زاده طهرانی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
سید علی علم الهدی هیات علمی دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی
سیدمحمدعلی علوی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
نعیم عموری دانشیاردانشگاه شهید چمران اهواز
عیسی عیسی زاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نهله غروی نائینی هیات علمی تربیت مدرس
علی غضنفری هیات علمی دانشگاه تهران
محمد غفوری عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد غفوری فر استادیار دانشگاه کوثر بجنورد
جواد غلامعلی زاده استادیاردانشگاه سیستان و بلوچستان 
عبدالاحد غیبی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بهنام فارسی استادیاردانشگاه یزد
قاسم فائز عضو هیئت دانشگاه تهران
فتحیه فتاحی زاده دانشگاه الزهرا
احد فرامرز قراملکی استاد دانشگاه تهران
احد فرامرز قراملکی استاد دانشگاه تهران
محمدکاظم فرقانی هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
عبدالهادی فقهی زاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مجید فلاح پور هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین
هادی فنایی نعمت سرایی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
حمیدرضا فهیمی تبار هیات علمی دانشگاه کاشان
فاطمه قادری دانشیاردانشگاه یزد 
محسن قاسم پور عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
زهرا قاسم نژاد دانشگاه شیراز
کاظم قاضی زاده عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
احمدعلی قانع مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
مریم قبادی پژوهشگاه علوم انسانی
زهره قربانی مادوانی استادیاردانشگاه علامه طباطبایی
ثریا قطبی دانشگاه شاهد
سید جواد قندیلی استادیار دانشگاه فردوسی
محمود کریمی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
جواد گرجامی استادیاراستادیار دانشگاه اردبیل 
حسین گلی استادیارعضو هیئت علمی
عباس گنجعلی دانشیاردانشگاه حکیم سبزواری
حسن گودرزی دانشیار دانشگاه مازندران
محمد علی لسانی هیات علمی دانشگاه آزاد کرج
سید مهدی لطفی هیات علمی
حسن مجیدی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
احمد محتشمی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه
رسول محمدجعفری دانشگاه شاهد
ناصر محمدی عضو هیأت علمی
محمد علی محمدی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم ایران
ناصر محمدی عضو هیأت علمی
دانش محمدی رکعتی استادیار دانشگاه شیراز
قاسم مختاری دانشیاردانشگاه اراک 
عباس مخلصی ارزیاب مقالات
علی مدبر اسلامی عضو هییت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
لیلا السادات مروجی عضو علمی دانشگاه پیام نور
جهانگیر مسعودی هیات علمی 
حمیدرضا مشایخی دانشیار  دانشگاه مازندران
عباس مصلایی پور هیات علمی دانشگاه امام صادق
مهدی مطیع هیات علمی دانشگاه اصفهان
سودابه مظفّری استادیاردانشگاه خوارزمی
مجید معارف هیات علمی دانشگاه تهران
محمود مکوند دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمد علی مهدوی راد دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمد جواد مهدوی لاسینی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمد حسین مهدوی نژاد دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه پیام نور
فرهنگ مهروش هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
عبدالله موحدی محب هیات علمی دانشگاه کاشان
سیدرضا مودب استاد دانشگاه قم
سید رضا مودب هیات علمی دانشگاه قم
سید محسن موسوی مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ماندران
علیرضا موفق عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمد مولوی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 
سید رضا میراحمدی عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان
یحیی میرحسینی عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله حائری میبد
سیدمحمد میرحسینی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
فرج الله میرعرب هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
وصال میمندی استادیار دانشگاه یزد
محمد ناصحی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
هومن ناظمیان استادیارمدرس دانشگاه خوارزمی
زهره ناعمی استادیاردانشگاه تربیت معلم تهران
فتح الله نجارزادگان هیات علمی دانشگاه پردیس قم
روح الله نجفی دانشگاه خوارزمی
علی نجفی ایوکی دانشیارعضو هیات علمی
روح اله نصیری استادیاردانشگاه اصفهان
علی رضا نظری استادیاردانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
یوسف نظری استادیاردانشگاه ایلام 
هادی نظری منظم استادیار دانشگاه بوعلی سینا
معصومه نعمتی استادیارپژوهشگاه علوم انسانی 
شادی نفیسی هیات علمی دانشکده الهیات - دانشگاه تهران
حسن نقی زاده عضوهیآت علمی
جعفر نکونام عضو هیات علمی گزوه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم
جعفر نکونام دانشیار دانشگاه قم
سعید نمازی زادگان دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
علی نوروزی استاداستادیار گروه زبان عربی دانشگاه مشهد
ناصر نیستانی استادیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه پیام نور البرز
نصرت نیل ساز دانشگاه تربیت مدرس
سعدالله همایونی سایردانشگاه تهران
لیلا هوشنگی هیات علمی دانشگاه
عبدالحمید واسطی هیات علمی / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محمود واعظی هیات علمی دانشگاه تهران
مریم ولایتی استادیار دانشگاه قرآن و حدیث شهر ری
محمد صادق یوسفی مقدم مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن