بررسی دلالت‌های معنایی واژگان مرتبط با «زمان» در قرآن کریم (بر مبنای نظریه معناشناسی رابطه‌ای)
بررسی دلالت‌های معنایی واژگان مرتبط با «زمان» در قرآن کریم (بر مبنای نظریه معناشناسی رابطه‌ای)

زهرا رضائی؛ شهریار نیازی؛ عزت ملا ابراهیمی

دوره 5، شماره دوم ، اسفند 1400، ، صفحه 240-273

https://doi.org/1022034/sshq.2022.349301.1166

چکیده
  مطالعه معناشناسانه واژه‌های قرآن کریم منجر به بررسی منسجم، نظام‌مند و هم‌چنین استخراج مفاهیم دقیق به همراه شمارش کاربرد مختلف واژگان منتخب از قرآن کریم می‌گردد. در رویکرد ساخت‌گرا، واژگانِ زبان، ...  بیشتر
معناشناسی پوشیدنی‌ها قرآن
معناشناسی پوشیدنی‌ها قرآن

زهرا رضائی؛ عزت ملا ابراهیمی

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، ، صفحه 73-91

https://doi.org/1022034/sshq.2020.236209.1033

چکیده
  واژگان بسیاری در قرآن کریم بر مفهوم پوشش دلالت دارند از جمله آن‌ها می‌توان به «سرابیل»، «جلابیب»، «قمیص»، «کسوة»، «عبقری»، «بطائن»، «زرابیّ»، «خُمر»، «لبوس»، ...  بیشتر
تحلیل ادبی و سبکی عاطفه خشم در قرآن کریم
تحلیل ادبی و سبکی عاطفه خشم در قرآن کریم

عزت ملا ابراهیمی؛ نورا زارعی

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، ، صفحه 165-177

https://doi.org/1022034/sshq.2020.225958.1024

چکیده
  عواطف انسان به دو دسته‌ی اصلی و ثانویه تقسیم می‌گردند. بر‌اساس نظریات روانشناسان در باب عواطف، عاطفه‌ی خشم جزو عواطف اصلی انسان قرار می‌گیرد. در قرآن کریم برای هدایت انسان از ابعاد مختلف، احکام و اصولی ...  بیشتر