کاربری «واژه‌های کلیدی» در شناسایی گرایش تفسیری مفسر با تأکید بر متن تفسیری آیۀ‌الله علوی سبزواری
کاربری «واژه‌های کلیدی» در شناسایی گرایش تفسیری مفسر با تأکید بر متن تفسیری آیۀ‌الله علوی سبزواری

جواد سلمان زاده

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/sshq.2024.183735

چکیده
  واژه­های کلیدی به عنوان عنصری مهم از متن، کاربری­هایی گوناگون دارند که شناسایی گرایش تفسیری مفسر از جمله­ی آن­ها می­باشد. گرایش­های مختلف تفسیری، هر یک برای خود قرائن و نشانه­هایی دارند ...  بیشتر
روش‌ موضوع‌یابی در سُوَر آغازشده با سوگند؛ مطالعه موردی در سوره طور
روش‌ موضوع‌یابی در سُوَر آغازشده با سوگند؛ مطالعه موردی در سوره طور

جواد سلمان زاده

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، ، صفحه 38-55

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.3.5

چکیده
  در گرایش­های نوپدید تفسیری چون «تفسیر ساختاری» و «تدبر در قرآن» سوره به مثابه کل پیوسته تلقی می­شود که الفاظ، عبارات و آیات آن پیرامون موضوعی کانونی گرد هم آمده است و از همین موضوع کانونی ...  بیشتر