منطق دیالوگی و بازخوانی خطوط نانوشته در قرآن کریم
منطق دیالوگی و بازخوانی خطوط نانوشته در قرآن کریم

فرزاد دهقانی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 88-115

https://doi.org/1022034/sshq.2023.404165.1330

چکیده
  کارآمدی روش‌های فهم برای متن‌پژوهی در گِرو کشف مراد جدی خداوند از آیات است. مفسران همواره برای کشف و تبیین مفاهیم آیات، از روش‌های مختلف استفاده کرده‌اند. قرائن فهم نوشتاری از متن متضمّن ساختار گفتاری ...  بیشتر
شیوه‌های ارتباط کلامی پیامبران (ع) در سوره مبارکه غافر بر اساس الگوی ارتباط کلامی یاکوبسن
شیوه‌های ارتباط کلامی پیامبران (ع) در سوره مبارکه غافر بر اساس الگوی ارتباط کلامی یاکوبسن

فاروق نعمتی؛ بهنام فعلی

دوره 6، شماره دوم ، دی 1401، ، صفحه 166-187

https://doi.org/1022034/sshq.2023.367012.1222

چکیده
  ارتباطات کلامی که قدمتی به درازای عمر بشر دارد، از همان ابتدا در آموزه‌های دینی پیامبران الهی، محل تأکید و توجه بوده و آنان طی رسالت خود برای هدایت اقوام خود و نیز تأکید بر کلام و اثبات حقانیت خود، گریزی ...  بیشتر