تأویل در قرآن و رابطة آن با استعمال لفظ در بیش از یک معنی
تأویل در قرآن و رابطة آن با استعمال لفظ در بیش از یک معنی

مرتضی خسروشاهی

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، ، صفحه 46-58

https://doi.org/1022034/sshq.2020.224826.1023

چکیده
  با دقت در آراء و‌اندیشه‌های فقها و محققان در می‌یابیم که استعمال لفظ در اکثر از یک معنی نه تنها امکان عقلی دارد بلکه در محاورات و ذوقیات نیز مورد استفاده قرار گرفته شده و واقع شده و این استعمالات نیز ...  بیشتر