تحلیل ادبی و سبکی عاطفه خشم در قرآن کریم
تحلیل ادبی و سبکی عاطفه خشم در قرآن کریم

عزت ملا ابراهیمی؛ نورا زارعی

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، ، صفحه 165-177

https://doi.org/1022034/sshq.2020.225958.1024

چکیده
  عواطف انسان به دو دسته‌ی اصلی و ثانویه تقسیم می‌گردند. بر‌اساس نظریات روانشناسان در باب عواطف، عاطفه‌ی خشم جزو عواطف اصلی انسان قرار می‌گیرد. در قرآن کریم برای هدایت انسان از ابعاد مختلف، احکام و اصولی ...  بیشتر