تحلیل ساخت‌های گفتمان‌مدار در سورۀ مریم (بر اساس الگوی ون لیون )
تحلیل ساخت‌های گفتمان‌مدار در سورۀ مریم (بر اساس الگوی ون لیون )

سودابه مظفری؛ علی اسودی؛ هدی یزدان

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، ، صفحه 178-190

https://doi.org/1022034/sshq.2020.235392.1032

چکیده
  تحلیل گفتمان انتقادی، یا همان شناسایی لایه‌های پنهان موجود در هر متنی، موجب درک بهتر آن متن می‌گردد. از آنجا که قرآن به عنوان یک کتاب آسمانی، برای هدایت بشر، بر پیامبر عظیم الشأن اسلام، حضرت محمد (ص) ...  بیشتر