ارزیابی غرض سوره اسراء براساس سوره مجاور، زوج و سور مسبحات
ارزیابی غرض سوره اسراء براساس سوره مجاور، زوج و سور مسبحات

مهدیه علی آبادی راوری؛ فرزاد دهقانی؛ جواد سلمانزاده

دوره 4، شماره دوم ، دی 1399، ، صفحه 227-256

https://doi.org/1022034/sshq.2022.322039.1134

چکیده
  سوره شناسی یکی از شیوه‌های دستیابی به محتوا و مفاهیم والای یک سوره است که در نهایت هویت خاصّ یک سوره را شناسایی و مطالب پایه‌ایی و محورهای موضوعی موجود در سوره را براساس محوریت سوره‌های مجاور و زوج بازخوانی ...  بیشتر
روش‌ موضوع‌یابی در سُوَر آغازشده با سوگند؛ مطالعه موردی در سوره طور
روش‌ موضوع‌یابی در سُوَر آغازشده با سوگند؛ مطالعه موردی در سوره طور

جواد سلمان زاده

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، ، صفحه 38-55

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.3.5

چکیده
  در گرایش­های نوپدید تفسیری چون «تفسیر ساختاری» و «تدبر در قرآن» سوره به مثابه کل پیوسته تلقی می­شود که الفاظ، عبارات و آیات آن پیرامون موضوعی کانونی گرد هم آمده است و از همین موضوع کانونی ...  بیشتر