نقش «عربیت» در نقد قرائت حفص از عاصم
نقش «عربیت» در نقد قرائت حفص از عاصم

روح الله نجفی

دوره 6، شماره اول ، شهریور 1401، ، صفحه 79-98

https://doi.org/1022034/sshq.2022.275151.1106

چکیده
  عاصم یکی از قاریان کوفه در قرن دوم و حفص یکی از راویان او است. در سده اخیر، قرائت حفص از عاصم به رایج ترین قرائت در دست عموم مسلمانان، بدل شده است. قرائت مزبور با همه اهمیت و محبوبیت، از برخی شبهات نحوی یا ...  بیشتر