نقد روایت‌شناسانه داستان حضرت عیسی(ع) در قرآن بر اساس نظریه ژرار ژنت و مولفه‌ی زمان
نقد روایت‌شناسانه داستان حضرت عیسی(ع) در قرآن بر اساس نظریه ژرار ژنت و مولفه‌ی زمان

فرامرز طلائی؛ محمد فرهمند سرابی؛ ودود ولیزاده؛ فرامرز جلالت

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 258-277

https://doi.org/1022034/sshq.2023.385186.1289

چکیده
  نقل داستان در قرآن یکی از روش‌های تربیتی با بهره‌گیری از سرگذشت اقوام گذشته در جهت عبرت‌آموزی و رسیدن به زندگی بهتر و پرهیز از اشتباهات گذشته‌ بوده است. این داستان‌ها از جنبه‌های مختلف مورد بررسی ...  بیشتر