نقد و بررسی بازتاب تحلیل‌های نحوی سیبویه بر مجمع البیان طبرسی
نقد و بررسی بازتاب تحلیل‌های نحوی سیبویه بر مجمع البیان طبرسی

ابوالفضل رضایی؛ زهرا احمدلو

دوره 4، شماره دوم ، دی 1399، ، صفحه 186-203

https://doi.org/1022034/sshq.2022.314145.1127

چکیده
  الکتاب "سیبویه"(ت:180هـ) تقریباً به عنوان کهن‌ترین کتاب در زمینه‌ی علم نحو و بررسی شواهد قرآنی به حساب می‌آید و برای بسیاری از بزرگان بعد از خودش به عنوان یک مرجع موثق در این زمینه بر شمرده می‌شود. "سیبویه" ...  بیشتر