نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا

2 دانش آموخته زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا.

چکیده

     قرآن کریم با شیوه­ی تصویرگری، حقیقت و ماهیت رذایل اخلاقی و پیامدها و آثار شوم گناهان را برای انسان بیان کرده است. کفر از جمله واژگان کلیدی در قرآن کریم است که قرآن به شیوه­های بیانی مختلف و متنوّع به تصویرگری آن پرداخته است. در این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است، نگارندگان در پی آنند که با بررسی تصاویر هنری کفر در قرآن کریم، علاوه بر شناساندن قبح این رذیلت، بخش کوچکی از زیبایی آفرینش‌های هنری قرآن را تبیین نمایند و به این دو سوال پاسخ دهند که اولا مهم­ترین خصایص و ویژگی­های تصاویر قرآنی در بیان و ترسیم کفر چیست؟ ثانیا قرآن کریم در تصویرپردازی هنرمندانه­ی کفر، بیش­تر از کدام یک از عناصر ادبی بهره جسته است؟
     نتایج نشان می­دهد که کلام وحی با تبیین دقیق شاخصه­های کفر و بیان ویژگی­های کافران و فرجام شوم آنان در قالب تصاویری حسی، مجسم و خیال انگیز که سرشار از حرکت، حیات و پویایی هستند، ضمن بر حذر داشتن از اتصاف به این صفت نکوهیده، معانی را از راه حس و فکر و وجدان و روان به خواننده منتقل کرده است.  قرآن کریم در تصویر پردازی هنری کفر، بیشتر از تمثیل و استعارات تمثیلیّه و تشخیص بهره برده است.
 
 

کلیدواژه‌ها