شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مقالات 28
تعداد نویسندگان 36
تعداد مشاهده مقاله 12,108
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4,018
تعداد داوران 26

    پژوهشگران گرامی هنگام ارسال مقاله دو فرم نعهدنامه چاپ مقاله وتعارض منافع را تکمیل و همراه مقاله در سایت نشریه بارگذاری نمایید  
  فرم نعهدنامه چاپ مقاله 
 فرم تعارض منافع 

    

 جهت دریافت پوستر همایش در سایز اصلی اینجا کلیک کنید.جهت ارسال مقاله به همایش پس از ثبت نام در سایت انتخاب نوع مقاله :مقاله جهت اولین همایش مطالعات سبک شناختی قرآن کریم را طبق تصویر زیر انتخاب کنید .

حسب تصمیم هیات علمی و اجرایی همایش ارائه گواهی پذیرش برای مقالات منوط به پرداخت 800.000 ریال برای هر مقاله می باشد جهت دریافت گواهی مقاله پذیرفته شده واریز هزینه الزامی می باشد.

هزینه به شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۵۱۴۰۶۵۸۷۰ بانک ملی بنام عسگر بابازاده اقدم واریز و رسید پرداخت به آدرس ایمیل:babazadeh.askar@gmail.com ارسال گردد.

 


 

مقالات ارسالی به نشریه با سامانه مشابه یاب متون سمیم نور بررسی می گردد

شماره جاری: دوره 2، سوم - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-124 (پاییز و زمستان) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2645-5714
شاپا الکترونیکی
2676-6035

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان