آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 258
تعداد پذیرش 107
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 118
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 45

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 29
تعداد مشاهده مقاله 3585
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 292
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 32 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 86 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 67 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 4 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 206 روز
درصد پذیرش 41 %