نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

1022034/sshq.2020.225958.1024

چکیده

عواطف انسان به دو دسته‌ی اصلی و ثانویه تقسیم می‌گردند. بر‌اساس نظریات روانشناسان در باب عواطف، عاطفه‌ی خشم جزو عواطف اصلی انسان قرار می‌گیرد. در قرآن کریم برای هدایت انسان از ابعاد مختلف، احکام و اصولی وجود دارد. این احکام به شیوه‌های متفاوتی قابل بررسی می‌باشند. مهم‌ترین سوال ما در این مقاله این است که عوامل تاثیرگذار براین عاطفه کدام‌اند؟ و فرضیه‌ی ما بر مبنای این است که این عوامل شامل کلماتی با بار معنایی منفی می‌باشند. بررسی آن‌ها در وهله‌ی اول شامل جمع‌آوری اطلاعات از تفاسیر و متون حدیث می‌باشد و سپس تحلیل آن آغاز می‌شود. در تحلیل ادبی سعی می‌گردد با نگاه به عوامل تاثیرگذار در شیوه‌ی کلام، معانی و دلالت‌های بیشتری یافت شود و به اهداف و احکام آیات نزدیک‌تر گشت. سوره‌ی بقره طولانی‌ترین سوره‌ی قرآن کریم می‌باشد و در آن احکام مختلفی وجود دارد. عاطفه‌ی خشم در این سوره در معنای کلمه‌ی «غضب» قرار دارد، که در آیات ۶۱ و ۹۰ این سوره قرار گرفته‌اند. در این آیات عوامل مختلفی برای وجود این عاطفه یافت می‌گردد و با بررسی آن‌ها درمی‌یابیم که کفر یکی از عوامل کلیدی آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Literary and Stylistics Analysis of the Emotion of Anger in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Ezzat Mullah Ebrahimi 1
  • Nora Zarei 2

1 Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities; University of Tehran, Iran

2 Master of Arabic Language and Literature, University of Tehran

چکیده [English]

Human emotions can be divided into two sections of primary and secondary. According to the theories of psychologists on emotions, emotion of anger counts as one of the primary ones. There are principles in the Quran to guide humans from different aspects. These principles can be analyzed with different methods. The main question in this article is that what are the factors influencing this emotion? And our hypothesis is that those elements include words that have negative meanings. At first the study includes gathering information from the descriptions of the Quran and hadiths, and then the analysis begins. In literacy analysis, with considering the impact of the elements on the language technique, we tried to find more meanings and get closer to the purposes and the rulings of the verses. The surah of al-Baqarah is the longest surah in the Quran and it has many different principles. The emotion of anger in this surah exists in the meaning of the word “retribution” (Ghazab ) that we see in the verses of 61 and 90 of this surah. In these verses, various factors are found for the existence of this emotion, and by examining them, we find that disbelief (Kufr) is one of its key factors. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Literary Analysis
  • The Emotion of Anger
  • Surah of al-Baqarah
  • Ghazab
  • Inferential Semantics in Jurisprudence