نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، جیرفت، ایران،

1022034/sshq.2022.362974.1210

چکیده

یکی از مکاتب فکری مهم عصر کنونی مکتب حضرت امام خمینی (ره) است که مبتنی بر اسلام، قرآن و آموزه­های الهی است و افراد زیادی را به سوی خود جذب کرده ‌است. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله افرادی است که خروجی و پرورش یافته‌ مکتب اسلام و امام خمینی است. لذا نوشتار حاضر برآنست، به بررسی جایگاه قرآن، در رفتار، منش و عملکرد این سردار شهید بپردازد تا ببیند این کتاب الهی چه جایگاهی در باور و عملکرد وی داشته و تا چه حد محور و اساس قرار گرفته است. به عبارتی به این مطلب دست یابد که قرآن چه نقشی در رشد رفتاری و عملکردی سردار سلیمانی داشته است. نتیجه این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی انجام شده، نشان می‌دهد، حرکت و عملکرد شهید سلیمانی پیوسته در راستای قرآن و دستورالعمل‌های قرآنی بوده است. این امر با توجه به وصیت‌نامه و خطابه‌های ایشان به شکل واضح‌تری نمود یافته است. همچنین شهید سلیمانی نگران آسیب دیدن قرآن و مهجوریت آن با توجه به آیات قرآن بوده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The position of the Quran in the behavior and performance of Qassem Soleimani

نویسنده [English]

  • esmail eslami

Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Islamic Azad University, Jiroft branch, Jiroft, Iran

چکیده [English]

 One of the important schools of thought of the current era is the school of Imam Khomeini (RA), which is based on Islam, Quran and divine teachings and has attracted many people to it. Martyr Sardar Haj Qassem Soleimani is one of the people who is the output and nurtured of the school of Islam and Imam Khomeini. Therefore, in the present article, we are going to examine the position of the Quran in the behavior, character and performance of this martyred general to see what place this divine book had in his belief and performance and to what extent it was the center and basis. In other words, let's find out what role the Quran played in the behavioral and functional development of General Soleimani. The result of this research, which was carried out using a descriptive-analytical method, shows that the movement and performance of Martyr Soleimani was consistently in line with the Qur'an and the Qur'anic instructions. This has been shown more clearly according to his will and speeches. Also, Martyr Soleimani was worried about the damage of the Quran and its abandonment due to the verses of the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • behavior
  • performance
  • martyr
  • General Qassem Soleimani
قرآن کریم
ابی الفتوح رازی، حسین بن علی (1365ش): «تفسیر رازی»، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
ابن بابویه، محمدبن علی (۱۳78ق): «عیون أخبارالرضا (ع)»، قم: انتشارات جهان، چاپ اول.
ابن فارس، احمد بن فارس (بی‌تا): «معجم مقاییس اللغه»، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم: نشر مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ دوم.
ابن منظور، محمدبن مکرم (1414ق): «لسان العرب»، بیروت: دار صادر، چاپ سوم.
پایگاه خبری صاحب نیوز (1399ش): تاریخ انتشار: چهارشنبه 24/۱۰/1399.
جوادی آملی، عبدالله (1378ق): «تفسیر تسنیم»، قم: انتشارات شریف رضی، چاپ اول.
خبرگزاری تسنیم (۱۴۰۰ش): (متن کامل وصیتنامه حاج قاسم سلیمانی منتشر شد+دستنوشته). تاریخ انتشار: ۱۵:۲۴، ۱۳ دی ۱۴۰۰.
خبرگزاری شبستان (1399ش): شناسه خبر : ۱۰۱۵۰6۶، تاریخ انتشار: 24/۱۰/99.
دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷ش): «لغت­نامه»، تهران: دانشگاه تهران.
دهفان بنادکی، طیبه (1391ش): «بررسی غفلت از یاد خدا از منظر آیات و روایات و آثار و پیامدهای آن»، مشهد: حوزه علمیه خراسان.
راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد (1412ق): «معجم مفردات الفاظ القرآن»، بیروت: القلم-دارالشامیه، چاپ اول.
سلیمانی، قاسم (1399ش): «از چیزی نمی‌ترسیدم»، تهران: مکتب حاج قاسم
شیرازی، علی (1400ش): «شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی»، تهران: خط مقدم.
طباطبایی، محمد حسین (۱۴۱۷ق): «المیزان فی التفسیر القرآن»، تهران: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
عیاشی، محمدبن مسعود (1380ق): «التفسیرالعیاشی»، تصحیح هاشم رسولی محلاتی، تهران: مطبعه‌العلمیه، چاپ اول.
فراهیدی، خلیل بن احمد (1409ق): «کتاب العین»، قم: هجرت، چاپ دوم.
قرشی، علی اکبر (1412ق): «قاموس قرآن»، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
قمی مشهدی، محمدبن محمدرضا (1368ش): «تفسیر کنزالدقائق و بحرالغرائب»، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول.
کلینی، محمدبن یعقوب (1407ق): «الکافی»، تصحیح علی اکبر، غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب‌الاسلامیه، چاپ چهارم.
محمدی ری شهری، محمد (بی­تا): «میزان الحکمه»، تهران: ناهید، چاپ اول.
مطهری، مرتضی (بی­تا): «مجموعه ‏آثار»، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول.
مطهری، مرتضی (بی­تا): «انسان کامل»، تهران: انتشارات صدرا، چاپ اول.
معین، محمد (1375ش): «فرهنگ معین»، تهران: امیرکبیر.
مقام معظم رهبری (۱۳۹۴ش): بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در نهمین همایش ملی «نخبگان فردا»، ۱۳۹۴/۰۷/۲۲.
مکارم شیرازی، ناصر (1386ش): «اخلاق در قرآن فروع مسائل اخلاقی»، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ نهم.
مکارم شیرازی، ناصر (1384ش): «پیام قرآن»، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
میر محمدی، سید ابوالفضل (1420ق): «تاریخ و علوم قرآن»، قم: موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.
نجفی‌، محمدحسن‌بن‌ باقر (1981م): «جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام»‌، بیروت‌: دار صادر.
هدایتی، احمدرضا (1393ش): «آشنایی اجمالی با مفهوم مکتب؛ مرتبط با فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی»، در دسترس تارنمای رهتوشه، . http://rahtooshe.com/2383.
سایت بصیرت (1399ش): تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۱۸، شناسه خبر : ۳۲۷۴۰۲.
khabaronline.ir/xfpXP.
http://fekrat.net/?p=6763