در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

 
در صورتی که با وارد کردن نام کاربری و رمز ورود به سامانه پیغام خطای "نام کاربری و رمز ورود را به درستی وارد کنید." مواجه می شوید می توانید " گزینه"رمز ورود به سامانه را فراموش کرده ام!" را انتخاب کنید. پس از وارد کردن ایمیل، نام کاربری و رمز عبور به ایمیل شما ارسال می شود.