نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث،دانشگاه اراک، اراک ،ایران

1022034/sshq.2022.353666.1180

چکیده

یکی از اسلوب‌های ادبیِ مختص قرآن، اسلوب «ما أَدْراک...‏» است که در عصر نزول به‌کار می‌رفته و مردمان آن زمان با کارکردهای آن آشنا بوده‌اند و بعدها مورد توجه نبوده‌است؛ لذا تبیین معنای این اسلوب بیانی با توجه به اختلاف مفسران قرآن در مفهوم آن، اهمیت این پژوهش را نمایان می‌سازد. این اسلوب که فقط در سور مکی قرآن، 13 بار ذکر شده، دارای کارکردهای بلاغی متعددی است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسید که با تکیه بر دلائل متعدد، خطاب آیه نمی‌تواند دلالت بر عدم آگاهی پیامبر نماید، و اساسا مخاطب، شخص ایشان نیست. تفاوت و تعارض دیدگاه برخی مفسران در کارکرد صرفی و نحوی آیات مشتمل بر «ما أَدْراک...‏» خود گواه این است که به دلیل جداسازسیِ ترکیب آن، به خطا رفته‌اند. این اسلوب کلیشه‌ ای، مجموعا بسته‌ ی ادبی اصطلاحی است که برای جلب توجه شنونده، هنگام تفخیم و عظمت مطلب، استفاده می‌ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the opinions of the commentators about the verses containing "We perceive..." and the extent of its connection with prophetic science.

نویسندگان [English]

  • zohreh akhavanmoghadam 1
  • zahra ghotbi 2

1 Associate Professor of Quranic Sciences and Hadith, University of Holy Quranic Sciences and Education

2 Ph.D. student of Quran and Hadith Sciences, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

One of the literary styles specific to the Qur'an is the "Ma Adrak..." style, which was used in the era of descent, and the people of that time were familiar with its functions, and it was not paid attention to later; Therefore, the explanation of the meaning of this style of expression shows the importance of this research in view of the difference between the interpreters of the Qur'an in its meaning. This style, which is only mentioned 13 times in Surah Mecca of the Qur'an, has several rhetorical functions. The present research came to the conclusion with analytical-descriptive method that relying on several reasons, the address of the verse cannot indicate the lack of knowledge of the Prophet, and basically the addressee is not his person. The difference and conflict of the views of some commentators in the morphological and syntactical function of the verses containing "Ma Adrak..." is proof that they have gone wrong due to the separation of its composition. This clichéd style is a literary package of terms that is used to attract the listener's attention when praising the greatness of the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The rhetoric of the Qur'an
  • the knowledge of the Prophet (pbuh)
  • the style of "we understand..."
  • the Resurrection
  • Surah Qadr