نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کرج، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کرج، ایران

4 دانشیارگروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کرج.، ایران

1022034/sshq.2023.362102.1230

چکیده

نشانه‌شناسی لایه‌ای در سطح متون گسترده ادبی، با تحلیل روابط بینامتنی و هم­نشینی میان لایه‌های معنایی برخاسته از رمزگان‌ها، به شکوفاسازی استعداد نهفته متن می­پردازد تا معانی نهفته آن را آشکار سازد. رمزگان، به گفته رولان بارت، به پنج دسته هرمنوتیکی، کنشی، معنایی، نمادین و فرهنگی تقسیم شده و از ستون­های اصلی تحلیل متن و شناخت معانی آن به شمار می­رود. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی به نشانه‌شناسی لایه‌ای رمزگان‌های سوره نازعات پرداخته با این هدف که معانی ضمنی آن را متناسب با مقتضیات جامعه امروز، کشف نموده و قابلیت­های سوره را برای تفسیر بر اساس پیشرفت­های روز افزون انسان در عرصه تکنولوژی در قرن بیست­ و­یکم و یا دوران آخر­الزمان شکوفا سازد. بر این اساس، چنین نتیجه‌گیری شده که رمزگان‌ هرمنوتیکی، معمای سوره را مبنی بر وقوع قیامت و زنده شدن مردگان مطرح می­کند، رمزگان‌های کنشی موهبت‌های الهی در حق انسان، اعمال گناهکاران و نیز جدال موسی و فرعون را بیان کرده، رمزگان‌های معنایی فناوری‌های پیشرفته و قدرت انسان را در آخرالزمان و رمزگان‌های نمادین دنیای دو قطبی را به تصویر می‌کشد و درنهایت رمزگان‌های فرهنگی بر اساس داستان موسی و فرعون، تشویق به دوری از تکبر در انسان می‌کند. لایه‌های معنایی ایجادشده از این رمزگان‌ها دورانی را به تصویر می­کشد که انسان به سطح بالایی از قدرت و خلقت دست پیدا کرده تا جایی که خدایی جز خود را قبول ندارد، در چنین حالتی، سوره نازعات دعوت به شناخت رسالت انسان در هستی و دوری از تکبّر می­کند تا هدف از خلقت را درک کرده و دچار عاقبتی نافرجام نگردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stratificational Semiotics in An-Nāziʻāt Sura: A Barthesian Reading

نویسندگان [English]

  • Niloufar Zarivand 1
  • Ali Pirani Shaal 2
  • Zohreh Naemi 3
  • Ali asvadi 3
  • Soodabeh Mozaffari 4

1 Doctoral student of Arabic language and literature, Faculty of Humanities Literature, Kharazmi University, Tehran

2 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Kharazmi University, Faculty of Literature and Humanities, Karaj,Iran

3 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Kharazmi University, Faculty of Literature and Humanities, Karaj. Iran

4 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Kharazmi University, Faculty of Literature and Humanities, Karaj. Iran

چکیده [English]

Stratificational semiotics delves into the hidden layers of a literary text in terms of analyzing intertextual relationships and syntagmatic relationships between semantic layers and codes. Roland Barthes identifies five main semiotic codes: Hermeneutic, Proairetic, Semantic, Symbolic, and Cultural which provide a comprehensive analysis of a literary text and its meaning. This research, adopting a descriptive-analytical methodology, examines the stratificational semiotics of An-Nāziʻāt Sura in order to decode its implicit meanings in accordance with the requirements of the 21th century context (apocalypse) as well as the ever-increasing technological advances. The study finds that the hermeneutic code addresses the meaning of the Sural with regard to the Doomsday and the resurrection of the dead; the Proairetic code addresses God’s provisions to humankind, the actions of sinners, and the conflict between Moses and Pharaoh; the semantic code addresses technological advances as well as the power of humankind in the apocalypse; the symbolic code addresses a bipolar world; and the cultural code advises humankind to avoid arrogance based on the story of Moses and Pharaoh. Such layers of meaning based on semiotic codes portray a historical era when humankind has achieved such a high level of power and creation that it assumes itself to be the Omnipotent. In this context, An-Nāziʻāt Sura invites mankind to ponder over the essence of its existence and avoid arrogance in order to appreciate the purpose of creation and avoid an unfortunate destiny.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stratificational semiotics
  • codes
  • Roland Barthes
  • An-Nāziʻāt Sura
ابراهیم، خالد اسماعیل (1423ق)، «ما یواجهه العالم الان فى القرآن الکریم(و) النذیرالاخیر»، قاهره: دار الکتب المصریة، الطبعة الأولى.
ابن ابی‌طالب، علی (ع) (1384)، «نهج‌البلاغه»، ترجمه: علامه جعفری، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول.
ابن منظور، محمد بن مکرم (1414)، «لسان العرب»، محقق و مصحح: جمال‌الدین میردامادی، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع؛ دار صادر، الطبعة الثالثة.
احمدی، بابک (1382). «ساختار و تأویل متن»، تهران: نشر مرکز، چاپ ششم.
آلن، گراهام (1385)، «رولان بارت»، ترجمة پیام یزدان جو، تهران: مرکز.
انصاری، زکریا بن محمد (1424)، «فتح الرحمن شرح ما یلتبس من القرآن»، بیروت: دار الکتب العلمیة؛ منشورات محمد علی بیضون، الطبعة الأولی.
بارت، رولان (1399). «اس/زد». ترجمة سپیده شکری پوری. تهران: افراز، چاپ دوم.
بیضاوی، عبد الله بن عمر (1418)، «أنوار التنزیل و أسرار التأویل (تفسیر البیضاوی)»، إعداد: محمد عبد الرحمن مرعشلی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الأولی.
پیرانی شال، علی و زریوند، نیلوفر (1399)، «نشانه‌شناسی لایه‌ای رمزگان‌های سورة مبارکة "المسد" از منظر رولان بارت»، پژوهش‌های ادبی-قرآنی، سال 8، شمارة 2، صص 99-117.
جزایری، نعمت الله بن عبد الله (1388هش)، «عقود المرجان فی تفسیر القرآن»، الطبعة الأولى، قم: نور وحی.
جلال‌الدین محمد بلخی، مولانا (1391)، «فیه ما فیه»، تصحیح و حواشی: بدیع‌الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات فکر آوران، چاپ اول.
درویش، محی‌الدین (1415)، «إعراب القرآن الکریم و بیانه»، حمص: الارشاد، الطبعة الرابعة.
راغب اصفهانى، حسین بن محمد (1412)، «مفردات ألفاظ القرآن»‏، محقق/ مصحح: صفوان عدنان‏ داوودى، بیروت: دار القلم-دار الشامیة، الطبعة الأولی.
السامرائی، فاضل صالح (1434 ق)، «معانی النحو»، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی؛ للطباعة و النظر و التوزیع، الطبعة الأولی.
سجودی، فرزان (1398 الف)، «نشانه‌شناسی کاربردی»، تهران: نشر علم، ویرایش دوم، چاپ ششم.
سجودی، فرزان (1398 ب)، «نشانه‌شناسی: نظریه و عمل»، تهران: نشر علم، چاپ سوم.
سعدی، مصلح بن عبدالله (1382)، «گلستان سعدی»، از روی نسخة تصحیح شدة محمدعلی فروغی، تهران: ققنوس، ویراست دوم.
شبستری، شیخ محمود (1382)، «گلشن راز»، به اهتمام کاظم دزفولیان، تهران: طلایه، چاپ اول.
صاحب‌الزمانی، ناصرالدین (1351)، «خطِ سوم (دربارة شخصیت، سخنان و اندیشة شمس تبریزی)»، تهران: مطبوعاتی عطائی.
صفیئی، کامبیز و سلامی، مسعود (1390)، «توضیح و معرفی رمزگان پنج­گانة رولان بارت با نمونة عملی از نمایشنامة فیزیکدان­ها اثر فریدریش دورنمات»، مطالعات نقد ادبی، شماره 24-25، صص 199-221.
طبرسی، فضل بن حسن (1412 هق)، «تفسیر جوامع الجامع»، مصحح: ابوالقاسم گرجی، قم: حوزة علمیة قم، چاپ اول.
العارفین، تاج (2020)، «الاستعارة فی سورة النازعات؛ دراسة بلاغیة تحلیلیة»، رسالة الماجستیر، جامعة شریف هدایة الله الإسلامیة الحکومیة جاکرتا.
عیلان، عمر (2008)، «فی مناهج تحلیل الخطاب السردی»، دمشق: منشورات اتّحاد الکتّاب العرب؛ سلسلة الدراسات (2).
قائمی­نیا، علیرضا (1393)، «بیولوژی نص؛ نشانه‌شناسی و تفسیر قرآن»، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، چاپ دوم.
قرطبی، محمد بن احمد (1364)، «الجامع لأحکام القرآن»، تهران: ناصر خسرو، چاپ اول.
قویمی، مهوش (1383)، «آوا والقا»، تهران: انتشارات هرمس، چاپ اول.
مؤمن­نژاد، ابوالحسن و سازجینی، مرتضی و موسوی، سید محمد (1396)، «سبک­شناسی سورة نازعات»، پژوهش­های ادبی-قرآنی، سال 5، شمارة 4، صص 25-47.
محققیان، زهرا (1393)، «نشانه‌شناسی لایه‌ای آیات قرآن کریم با توجه به روابط درون‌متنی و بینامتنی»، فصلنامة قرآن­شناخت، سال 7، شمارة 1، پیاپی 13، صص 27-46.
مکاریک، ایرنا ریما (1393)، «دانش­نامة نظریه­های ادبی معاصر»، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه، چاپ پنجمز
مولوی، جلال­الدین محمد بن محمد (1392)، «مثنوی معنوی»، تصحیح: کاظم عابدینی مطلق، قم: آوای ماندگار، چاپ دوم.
Bowman, P.J. (2000). "Theodor Fontane`s Ce`cile An Allegory of Reading", German Life and Letters", 53: 1 Jannuary, 17-36.
Culler, J. (1981), "The Pursuit of Signs", London, Routledge.
Cuddon, J.A. (2013). "A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory", revised by M.A. Habib, UK: Wiley-Blackwell, 5th edition.
Hawkes, T. (2003). "Structuralism and Semiotics", London & New York: Rutledge, 2th edition.