نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون دانشکده علوم و معارف قم

1022034/sshq.2023.347162.1212

چکیده

آیات غرر، آیات کلیدى قرآن کریم هستند که مى توانند راه گشاى تفسیر بسیارى از آیات قرآن و حتى کلیدى براى فهم بسیارى از روایات باشند. از بین آیات غرر، آیه الکرسی، به لحاظ جامعیت محتوایی، نقش کلیدی، تاکید روایات و شهرت نزد مفسران، به عنوان برجسته‌‌ترین آیه قرآن معرفی شده است. ساختار شناسی سوره ها که روشی نوین در تفسیر و فهم آیات الهی است، ناظر به تبیین نظم و ارتباط آیات، انسجام اجزاء و نیز ارتباطاتی است که با کلیت سوره ایجاد می‌کنند تا تصویر پیوسته سوره را بنمایاند.
همانگونه که سور قران از انسجام ساختاری و محتوایی برخوردار است، آیات قرآن نیز دارای انسجام و وحدت موضوعی بوده و بررسی ساختار درونی این آیه شریفه که سیادت و برجستگی خاصی نسبت به سایر آیات و سور دارد موجب فهم دقیقتری از آیه شده و غرض آیه را تبیین می کند. این مقاله با عنوان «ساختارشناسی آیات غرر» با روش اسنادی در گردآوری داده‌ها و به شیوه توصیفی تحلیلی با بررسی ساختار آیه‌الکرسی در سه سطح ساختار محتوایی، ساختار درونی و ساختار بلاغی ، هماهنگی میان لفظ، معنا و غرض آیه را به تصویر کشیده و به این نکته دست یافت که از بین تمام آیات و سور قرآن، این آیه نقش محوری و کلیدی داشته و علاوه بر ارائه توحید ناب، ارتباط وثیق و پیوندی ناگسستنی میان جملات این آیه وجود دارد که هماهنگی کامل غرض، محتوا و لفظ و تناسب درونی و بلاغی آیه و در نهایت اعجاز بیانی آیه را مشخص می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structure of Ghorar verses (Case study of ayatulcorsi)

نویسنده [English]

  • sakineh akhoond

university of quranic knowledge and sciences

چکیده [English]

Ghorar verses are the key verses of the Holy Quran that can open the way for the interpretation of many verses of the Holy Quran and even the key to understanding many narrations. Among Ghorar verses, ayatulcorsi, has been introduced as the most prominent verse of the Qur'an. The structure of surahs, which is a new method in interpreting and understanding the divine verses, is concerned with describing and explaining the order and relationship of the verses, the coherence of the components, and the connections they make with the whole surah to show a continuous and harmonious image of the surah.
Just as the surah of the Qur'an has structural and content coherence, the verses of the Qur'an also have thematic coherence and unity, and examining the internal structure of this noble verse, which has a certain sovereignty and prominence over other verses , leads to a more accurate understanding of the verse and the purpose of the verse. Explains.
Illustrated and reached the point that among all the verses and chapters of the Qur'an, this verse has played a pivotal and key role and in addition to presenting pure monotheism, there is a close connection and an inseparable link between the sentences of this verse that the perfect harmony of purpose, content and word And determines the inner and rhetorical appropriateness of the verse and finally the expressive miracle of the verse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structuralism
  • Ghorar verses
  • ayatulcorsi proportionality
  • rhetorical structure