نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری

1022034/sshq.2023.415994.1368

چکیده

واژه‌های کلیدی به عنوان عنصری مهم از متن، کاربری‌هایی گوناگون دارند که شناسایی گرایش تفسیری مفسر از جمله آن ها می‌باشد. گرایش‌های مختلف تفسیری، هر یک برای خود قرائن و نشانه‌هایی دارند که شناسایی آن‌ها در متن تفسیری، مستلزم صرف زمان زیاد و مطالعه همه یا بیشتر متن معمولا مفصل تفسیری می‌باشد. حال آن‌که با استفاده از واژه‌های کلیدی در مدت زمانی کمتر و با آسانی و دقت بیشتر، گرایش تفسیری مفسر بدست خواهد آمد. در این پژوهش، نخست با استفاده از ابزارهای کتابخانه‌ای و الکترونیکی، متن تفسیری مورد تندخوانی قرار گرفت تا واژه-های کلیدی شناسایی و توصیف شوند. سپس به‌وسیله طراحی شبکه معنایی واژه‌های کلیدی، امکان مقایسه این شبکه معنایی با مختصات گرایش‌های مختلف تفسیری فراهم گردید که در این بخش، روش تحلیل و مقایسه داده‌ها نیز مورد استفاده آمد. شبکه معنایی به‌دست‌آمده از واژه‌های کلیدی، حاکی از گرایش عرفانی مفسر مذکور با تأکید بر معنویت و عبادت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The use of "keywords" in identifying the exegetical tendency of the commentator with an emphasis on the exegetical text of Aye-Allah Alavi Sabzevari.

نویسنده [English]

  • Javad Salmanzadeh

استادیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده [English]

Keywords, as an important element of the text, have various uses, one of which is to identify the interpretive tendency of the commentator. Different interpretive trends each have their own evidences and signs that identifying them in an interpretive text requires spending a lot of time and studying all or most of the text, usually in detail. However, by using key words in a shorter period of time and more easily, the interpretive tendency of the commentator will be obtained. In this research, first, by using library and electronic tools, the explanatory text was speed read in order to identify and describe the key words. Then, by designing the semantic network of key words, it was possible to compare this semantic network with the coordinates of different interpretation trends, and in this section, the data analysis and comparison method was also used. The semantic network obtained from the key words indicates the mystical tendency of the commentator with an emphasis on spirituality and worship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • focal word
  • central words
  • main words
  • fundamental words