مقاله پژوهشی
سبک شناسی رویکرد بلاغی برخی آیات قرآن در ترغیب به ازدواج
سبک شناسی رویکرد بلاغی برخی آیات قرآن در ترغیب به ازدواج

مهین حاجی زاده؛ فاضل بیدار

دوره 2، شماره دوم ، بهمن 1397، صفحه 11-26

https://doi.org/1022034/sshq.2019.102417

چکیده
  سبک شناسی از جمله دانش‌های نوین در حوزه نقد ادبی می‌باشد. این دانش تلاش می‌کند تناسب میان لفظ و معنی، انسجام متنی و هماهنگی منظور کلام با ساختار عبارت‌ها را مشخص کند؛ از آنجا که این دانش پیوند نزدیکی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سبک آرایه های بیانی قرآن و تأثیر آن در تربیت و هدایت انسان
سبک آرایه های بیانی قرآن و تأثیر آن در تربیت و هدایت انسان

وفادار کشاورزی؛ سوسن زارع

دوره 2، شماره دوم ، بهمن 1397، صفحه 27-45

https://doi.org/1022034/sshq.2019.102410

چکیده
  یکی از سبک های بیان در قرآن، استفاده از آرایه های ادبی تشبیه، استعاره و کنایه برای تربیت و هدایت نوع بشر و به تعقّل و تفکّر واداشتن اوست. تصاویر بیانی که از این طریق پدید آمده به بیان زندگی انسان، رابطۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دلالت‌های معنایی فراهنجار تقدیم حال قرآنی و بازتاب آن در سه ترجمه‌ فارسی (مورد پژوهش؛ ترجمه‌های فولادوند، خرمشاهی، حداد عادل)
دلالت‌های معنایی فراهنجار تقدیم حال قرآنی و بازتاب آن در سه ترجمه‌ فارسی (مورد پژوهش؛ ترجمه‌های فولادوند، خرمشاهی، حداد عادل)

یداله حیدری؛ سید رضا سلیمان زاده نجفی

دوره 2، شماره دوم ، بهمن 1397، صفحه 46-65

https://doi.org/1022034/sshq.2019.102412

چکیده
  اهمیت آرایش اجزای جمله و نظم دلالت‌خیز متن قرآن کریم، بر کسی پوشیده نیست و غالبا، دریافت لایه‌های معنایی و ژرف‌ساخت آیات، در گروِ فهم زیباشناختی و معنامحورِ این اصل است. گاهی نیز، به فراخور مدلول-های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی وجوه معنایی ماده «کتب» در قرآن بر اساس کتب وجوه و نظائر
بررسی وجوه معنایی ماده «کتب» در قرآن بر اساس کتب وجوه و نظائر

مریم محمدیاری؛ اعظم فرجامی؛ مجتبی بیگلری

دوره 2، شماره دوم ، بهمن 1397، صفحه 66-80

https://doi.org/1022034/sshq.2019.102416

چکیده
  واژه «کتب» و مشتقات ماده «کتب»، سیصد و نوزده مرتبه در کل قرآن به کار رفته است که نشان از اهمیت این واژه قرآنی در فهم آیات قرآن دارد. بیش از همه مشتق «کتاب» در قرآن به کار رفته که نویسندگان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل تطبیقی اشکالات نحوی ترجمة قرآن حدّاد عادل و فولادوند (مطالعه موردی: مفعول مطلق)
تحلیل تطبیقی اشکالات نحوی ترجمة قرآن حدّاد عادل و فولادوند (مطالعه موردی: مفعول مطلق)

محمدحسن امرائى؛ یحیی معروف

دوره 2، شماره دوم ، بهمن 1397، صفحه 81-97

https://doi.org/1022034/sshq.2019.102418

چکیده
  غلامعلی حداد عادل و محمد مهدی فولادوند از مترجمان معاصر قرآن کریم هستند که ترجمة آنها از منظر برگردان انواع مفعول مطلق، نیازمند بازنگری مجدد است. روش‌شناسی‌ ترجمه‌ها نشان می‌دهد که مترجمان در برگردان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ابعاد و ویژگی های معنا شناختی واژه حجیم در قرآن
ابعاد و ویژگی های معنا شناختی واژه حجیم در قرآن

علی اسودی

دوره 2، شماره دوم ، بهمن 1397، صفحه 98-114

https://doi.org/1022034/sshq.2019.102419

چکیده
  قرآن به عنوان معجزه جاودان اسلام، دارای ابعاد گوناگون اعجاز، از جمله اعجاز بیانی است. در این راستا هریک از واحدهای زبانی قران به گونه ای انتخاب شده اند که در رساندن معنا، هیچ واژه ای نمی تواند جایگزین ...  بیشتر